Her kan du læse om vores købs- og medlemsbetingelser.

KØBSBETINGELSER FOR OSLO SKIN LAB VED NUTRAQ APS


1. GENERELT

Disse købsbetingelser gælder for køb af varer fra Oslo Skin Lab ved NutraQ ApS på internettet.
Oslo Skin Lab ved NutraQ ApS er godkendt af e-mærket. Det betyder, at du kan føle dig tryg og sikker, når du handler hos os. E-mærkets formål er at beskytte dig som forbruger. Kun stabile og seriøse netbutikker kan blive godkendt til at benytte e-mærket. Du kan læse mere om e-mærket og dine rettigheder som forbruger på www.emaerket.dk. Oslo Skin Lab ved NutraQ ApS’ certifikat kan også findes på www.emaerket.dk.
Købsvilkårene er sidst blevet opdateret den 30. oktober 2020, og får både virkning for allerede indgåede aftaler samt nye aftaler.

Aftaler med Oslo Skin Lab ved NutraQ ApS indgås på dansk.

2. PARTER

Sælger er:
Oslo Skin Lab ved NutraQ ApS er en del af NutraQ-koncernen – en koncern inden for kosttilskud og personlig pleje.

NutraQ ApS
Telefon: 70 80 12 10
Adresse: Livjægergade 17B, 2100 København Ø
CVR: 33072503
E-mail: kundeservice@osloskinlab.dk


og betegnes i det følgende som ”Oslo Skin Lab”, ”vi”, ”os” eller ”sælger”.
Køber er er den person, som er angivet som køber ved bestillingen uafhængigt af købskanal, og betegnes i det følgende som ”du”, ”dig” eller ”kunden”. Du skal være fyldt 18 år for at kunne handle hos Oslo Skin Lab.


3. MEDLEMSKAB OG ABONNEMENT
Et medlemskab hos Oslo Skin Lab indebærer følgende:
• Medlemmer får 30 % rabat på alle køb
• En pakke svarer til 4 ugers forbrug
• Du modtager en ny pakke hver 4. uge, så længe du ønsker
• Du kan til enhver tid anmode om at udsætte eller stoppe fremtidige forsendelser
• Der er ingen bindingsperiode eller købsforpligtelser
• Ingen forudbetaling - faktura modtages sammen med pakken
• 14 dages fuld fortrydelsesret på din første pakke

Oslo Skin Lab sælger sine produkter som enkeltkøb eller på abonnementsbasis.
Dine produkter bliver normalt leveret inden for 14 dage efter, at vi har modtaget din bestilling. Efterfølgende leveres der i overensstemmelse med den valgte leveringsfrekvens uden købsforpligtelse eller bindingsperiode. Abonnementet kan opsiges fortløbende. I tilfælde af opsigelse ophører abonnementet umiddelbart med virkning fra næste afsendelse. Du kan til enhver tid kontakte kundeservice for at aftale en pause, eller for at ændre eller opsige dit abonnement.

Ændringer af produkter, leveringsform og leveringsfrekvens kan forekomme. Ændringer varsles i god tid før, de træder i kraft. Små ændringer, fx ændret emballage, vil dog kun blive varslet på vores hjemmeside.
Tegning af abonnement kan nægtes ved saglig grund, såsom forsøg på bedrageri, manglende kreditværdighed og lignende.

4. PRISER
Vores priser er angivet i DKK og er inklusive moms. Prisen på produktet kan variere afhængig af salgskanal, distribution og specielle tilbud. Priserne gælder indtil, de ændres. Varsel om prisændringer sendes i god tid, før ændringerne træder i kraft. Introduktionstilbud kan ikke udnyttes illoyalt ved gentagende tegning og opsigelse af abonnement, da introduktionstilbud primært er rettet mod nye kunder.

Porto- og ekspeditionsgebyr tillægges hver forsendelse i henhold til gældende satser, medmindre andet er aftalt.

5. LEVERING
Vi sender din bestilling med aftalt leveringsfrekvens. Hvis leveringstidspunktet ikke følger af bestillingen, bliver varen leveret uden unødigt ophold og senest inden 30 dage fra bestillingstidspunktet.
Vi udsteder en skriftlig faktura, som fungerer som ordrebekræftelse, som vedlægges alle forsendelser. Ved specielle tilbud, store eller flere bestillinger kan det forekomme, at bestillingen skal afhentes på et afhentningssted tæt på din adresse grundet bestillingens størrelse og vægt.
Levering er sket, når du, eller din repræsentant, har overtaget varen.

Ved forsinket levering kan du efter omstændighederne holde købesummen tilbage, kræve levering, kræve erstatning eller hæve aftalen.

6. BETALING

Faktura
Du betaler via faktura ved modtagelse af varen.
Fakturaen sendes sammen med din forsendelse. Betalingsfristen følger af fakturaen, og er på minimum 14 dage fra modtagelse af varen. Ved manglende betaling påløber de til enhver tid gældende renter i henhold til renteloven samt eventuelle inddrivelsesomkostninger.

Kortbetaling
Du kan vælge at betale med Visa eller Mastercard i kurven. Når du bekræfter ordren, bliver du herefter sendt videre til Nets til betaling. Dette er en sikker betalingsløsning, hvor dine kortoplysninger kun behandles af Nets og ikke deles med Oslo Skin Lab. Hvis korttransaktionen godkendes, vil beløbet blive reserveret på dit kort. Kortet debiteres først, når ordren er sendt fra vores lager. Når du betaler med Visa eller Mastercard, debiteres kortet med det månedlige beløb hver fjerde uge - i forbindelse med at ordren sendes fra vores lager.
Læs mere om Nets vilkår:

https://cdn.dibspayment.com/terms/easy/terms_of_use.pdf

7. FORTRYDELSESRET
I medfør af forbrugeraftalelovens bestemmelser har du 14 dages fortrydelsesret fra den dag, du modtager din første forsendelse. Ved beregning af fristen medregnes alle ugedage, men hvis fristen udløber på en lørdag, helligdag eller lignende forlænges fristen til den førstkommende hverdag. Fristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet. Hvis du benytter dig af din fortrydelsesret, skal du sende varerne retur inden 14 dage efter, at du har givet sælger meddelelse herom.

Fortrydelsesretten indebærer, at du har ret til at fortryde købet af et uåbnet produkt og returnere produktet. For at kunne gøre fortrydelsesretten gældende, skal produktet returneres til os i samme stand og mængde, som du modtog det. Hvis varens værdi er reduceret mere end nødvendigt for at bestemme varens art, egenskaber og funktion, skal du erstatte dette værditab. Medmindre andet er aftalt, skal du desuden dække de direkte omkostninger forbundet med returnering af varen. Returadressen er angivet under afsnit 2.
Hvis du benytter dig af fortrydelsesretten, tilbagebetaler vi købesummen uden unødigt ophold og senest 14 dage efter, vi har modtaget din meddelelse herom. Vi har ret til at tilbageholde købesummen, indtil vi har modtaget den returnerede vare, eller du har fremlagt dokumentation for, at varen er blevet afsendt.

Vi foretager tilbagebetalingen med samme betalingsmiddel, som du har benyttet ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har aftalt andet med os.
Nærmere oplysninger om, hvordan du benytter dig af fortrydelsesretten, fremgår af fortrydelsesskemaet, som følger med din første bestilling.

Hvis du ønsker at påberåbe dig fortrydelsesretten, eller hvis du har spørgsmål tilknyttet fortrydelsesretten, kan du kontakte kundeservice på telefon 70 80 12 10. Du kan også sende en e-mail til kundeservice@osloskinlab.dk.

8. ANNULLERING AF ORDRE
Det er ikke muligt at annullere din bestilling, da vores system automatisk udsender en pakke til dig umiddelbart efter, at du har afgivet din ordre. Dog har du mulighed for at anvende de 14 dages fortrydelsesret (se punkt 7) og du kan derfor sende pakken retur til os. Ved returnering skal du fremsende/aflevere en kopi af fakturaen (eller anden dokumentation for dit køb hos os). Ved returnering bør du sørge for, at varene er forsvarligt indpakket. Du har nemlig selv ansvaret for varerne, indtil vi modtager dem. Gem derfor postkvittering samt evt. Track & Trace nummer. Du skal selv betale for udgifterne ved tilbagelevering af varen, når du fortryder. Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.

9. REKLAMATION
Hvis den leverede vare har mangler, kan du efter omstændighederne kræve afhjælpning af manglen, omlevering, afslag, erstatning eller hæve aftalen.
Hvis der foreligger en mangel ved varen, skal du inden rimelig tid efter, at manglen er opdaget eller burde være opdaget give sælger meddelelse om, at du vil påberåbe dig manglen. En reklamation afgivet inden 2 måneder efter manglens opdagelse er altid rettidig. Reklamationsretten er begrænset til reklamationer inden udløb af varens holdbarhedsdato, som er angivet på emballagen, dog altid senest 2 år efter, at du modtag varen. Ved for sen reklamation mister du retten til at gøre manglen gældende.

Reklamationsretten gælder i tillæg til fortrydelsesretten.
Ved reklamation, fejl og mangler får du dækket eventuelle fragtomkostninger. Vi foretager tilbagebetalingen med samme betalingsmiddel, som du har benyttet ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har aftalt andet med os.

10. SÆLGERS RETTIGHEDER VED KUNDENS MISLIGHOLDELSE
Hvis du ikke betaler eller opfylder de øvrige forpligtelser i henhold til aftalen eller loven, og dette ikke skyldes forhold, der kan bebrejdes sælger, kan vi efter omstændighederne, tilbageholde varen, kræve vores tilgodehavende betalt, hæve aftalen og kræve erstatning af dig. Vi vil efter omstændighederne kunne kræve renter i tilfælde af forsinket betaling og opkrævningsgebyr jf. Renteloven, og hvis du undlader at hente ubetalte varer, kan sælgeren opkræve et gebyr. Gebyret kan maksimalt udgøre sælgers faktiske leveringsudgifter.


11. PERSONOPLYSNINGER
For at kunne gennemføre denne aftale vil sælger behandle enkelte af dine personoplysninger (fx navn og adresse). Du kan læse mere om vores behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik som findes på følgende link

12. KUNDESERVICE
Vores kundeservice har stor erfaring med vores produkter og kan derfor let svare på dine spørgsmål.
Du kan kontakte kundeservice på telefon 70 80 12 10 på hverdage fra kl. 08.30–16.30.

Du kan også benytte dig af vores kontaktskema eller sende en e-mail til kundeservice@osloskinlab.dk.

Hvis din henvendelse vedrører faktiske køb eller bestillinger, besvarer vi din henvendelse inden 48 timer.


13. FORBEHOLD
Sælger forbeholder sig retten til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til denne aftale til tredjemand.
Der tages forbehold for driftsforstyrrelser, trykfejl, forkerte priser, moms- og øvrige afgiftsændringer eller leveringsproblemer, som ikke kan bebrejdes sælger.
Eventuelle tilbud gælder så længe, der er varer på lager (som angivet i forbindelse med den enkelte kampagne).


14. ÆNDRING I KØBSVILKÅRENE
Disse købsvilkår kan ændres som følge af særlige behov og/eller lovgivningsmæssige ændringer, pålæg eller anbefalinger. Ved ændring af vilkårene bliver du varslet herom. Varsel gives senest 1 måned før, ændringerne træder i kraft. Hvis du på baggrund af de ændrede vilkår ønsker at opsige aftalen, kan du frit gøre det. Manglende opsigelse af aftalen efter ændring af vilkårene indebærer, at du accepterer de opdaterede vilkår. Nye vilkår vil blive annonceret på vores hjemmeside i kombination med udsendelse af de nye vilkår.

15. KONFLIKTLØSNING
Hvis du vil klage over dit køb, skal du henvende dig til kundeservice. Klager sendes til sælger inden for rimelig tid, jf. punkt 8.


Parterne bestræber sig på at løse enhver tvist i mindelighed. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, via www.forbrug.dk. Du kan også anvende EU-kommissionens online klageportal, hvilket dog hovedsageligt vil være relevant, hvis du er forbruger med bopæl uden for Danmark. Du finder klageportalen her: https://ec.europa.eu/commission/.

Hvis mægling ikke lykkes, kan du eller sælger indbringe sagen for domstolene. Aftalen og ethvert køb på vores webshop er underlagt dansk ret. Rette værneting er Københavns Byret.